Εξοικονόμηση θερμότητας & ελεγχόμενη απώλεια θερμότητας

Η θερμική μόνωση περιορίζει τις θερμικές απώλειες έναντι της «σπατάλης» ενέργειας που παρατηρείται σε αμόνωτες εγκαταστάσεις και επιφέρει έτσι εξοικονόμηση ενέργειας και καυσίμων.


Ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων

Η αποφυγή ατυχημάτων από υπερθέρμανση (εγκαύματα) ή ψύξη (κρυοπαγήματα), καθώς και πυρκαγιών ή εκρήξεων με καταστρεπτικά αποτελέσματα, απαιτεί μια μόνωση υπολογισμένη να ελέγχει και διατηρεί την θερμοκρασία σε ορισμένα όρια.


Υλοποίηση τεχνικών απαιτήσεων

Διατήρηση για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υγρή κατάσταση διαφόρων προϊόντων [παχύρευστα καύσιμα (ΔΕΗ νήσων), άσφαλτος, υγροποιημένα αέρια]. Αποφυγή υδραυλικών πληγμάτων, καταπονήσεων και φθορών από συμπυκνώσεις υδρατμών ή πάγου. Καλή λειτουργία καπναγωγών χωρίς υγροποίηση καυσαερίων. Τα δίκτυα ψυκτικών θαλάμων συντήρησης και κατάψυξης καθώς η επαφή του ατμοσφαιρικού αέρα ή της υγρασίας με το μέσο δημιουργεί εκτεταμένα σημεία πάγου που οδηγούν είτε σε καταστροφή του συστήματος είτε σε μεγάλη απώλεια ενέργειας.


Δίκτυα αμμωνίας - Γλυκόλης

Δίκτυα αμμωνίας - Γλυκόλης

Η μόνωση των δικτύων γίνεται με έγχυση πολυουρεθάνης δυο συστατικών (πολυόλη - ισοκυανικό) με μηχάνημα και την μίξη των δυο υλικών να γίνεται στο πιστόλι με την βοήθεια πεπιεσμένου αέρα.

Το πάχος της μόνωσης ποικίλει ανάλογα με την διατομή της σωλήνας ή του δοχείου-δεξαμενής, την θερμοκρασία λειτουργίας του δικτύου και τις προδιαγραφές του μελετητή-μηχανικού. Η πυκνότητα της πολυουρεθάνης είναι 60 kg/m³ και θερμικής αγωγιμότητας λ ≤ 0,025 W/MK. Οι περιοχές προς μόνωση καλύπτονται με το κατάλληλο φύλλο (αλουμινίου, inox, γαλβανιζέ) και ''τακάρονται'' στο πάχος της μόνωσης. Στη συνέχεια γίνονται μικρές οπές από τις οποίες γίνεται η έγχυση της πολυουρεθάνης με το κατάλληλο πιστόλι οι οποίες κλείνονται με τάπες και ακολουθεί καθαρισμός τυχόν υπερχειλίσεων.

Δίκτυα μεταφοράς ατμού, συμπυκνωμάτων, καυσαερίων και θερμών υγρών

Στα δίκτυα αυτά η μόνωση γίνεται με ορυκτοβάμβακα πυκνότητας 65-100 kg/m³ για μέγιστες θερμοκρασίες από 550 ˚C έως και 650 ˚C και με πάχος μόνωσης που ποικίλλει ανάλογα την διάμετρο της σωλήνας και τις προδιαγραφές του μελετητή-μηχανικού.

Η επικάλυψη γίνεται με διαμορφωμένη λαμαρίνα αλουμινίου (Η 14 1050) ενώ στα τρόφιμα και γενικά σε εταιρίες υγειονομικού ενδιαφέροντος γίνεται με λαμαρίνα inox (AISI 304). Σε εξαρτήματα (βάνες, φλάντζες, φίλτρα) τοποθετείται ειδικό διαιρούμενο κουτί με κλιπς ενώ εμπεριέχει και την μόνωση η οποία συγκρατείται μέσα στο κουτί με ειδικές βελόνες για εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση ώστε να είναι εύκολα επισκέψιμο.

Δίκτυα μεταφοράς ατμού, συμπυκνωμάτων, καυσαερίων και θερμών υγρών
Μονώσεις σωληνώσεων, κλιματισμού και φυσικού νερού

Μονώσεις σωληνώσεων, κλιματισμού και φυσικού νερού

Στα συγκεκριμένα δίκτυα το μονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται μπορεί να είναι μονωτικό τύπου armaflex, πολυουρεθάνη ή ορυκτοβάμβακας ανάλογα με την θερμοκρασία λειτουργίας του δικτύου και τις απαιτήσεις του μελετητή-μηχανικού.

Στην περίπτωση χρήσης μονωτικού υλικού τύπου armaflex (με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0 ˚C ≤0,034 W/Mk και διάχυση υδρατμών μ ≥ 10.000) αυτό τοποθετείται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εφάπτεται τελείως στη σωλήνα ή εξάρτημα για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας συμπυκνωμάτων.

Σε περιπτώσεις όπου στα δίκτυα πρέπει να γίνεται απολύμανση με χρήση ατμού χρησιμοποιείται ειδικό μονωτικό τύπου armaflex με εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι από -50 ˚C - +150 ˚C με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0˚C ≤0,038 W/Mk ,λ 40 ˚C ≤ 0,038 W/Mk και διάχυση υδρατμών μ ≥ 4.500.

Μόνωση δικτύων πυρόσβεσης και ζεστού νερού

Στα δίκτυα πυρόσβεσης και ζεστού νερού καθώς αυτά μπορεί να βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο πραγματοποιείται μόνωση ανάλογα με τις θερμοκρασιακές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Τοποθετείται ο ορυκτοβάμβακας ή πολυουρεθάνη και κατόπιν γίνεται επικάλυψη με διαμορφωμένη λαμαρίνα αλουμινίου. Η επικάλυψη είναι απαραίτητη για προστασία της μόνωσης.

Μόνωση δικτύων πυρόσβεσης και ζεστού νερού