Βιομηχανικές Μονώσεις

Κατασκευή και τοποθέτηση βιομηχανικών μονώσεων με χρήση ορυκτοβάμβακα, κοχυλιών πετροβάμβακα, πολυουρεθάνης και kaiflex με εξωτερική επικάλυψη με ειδικά διαμορφωμένα φύλλα λαμαρίνας αλουμινίου, inox και γαλβανιζέ καθώς και εμπορία των προαναφερθέρντων υλικών.